Privacy Statement

Kraker Trailers Axel B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kraker Trailers B.V.
Vaartwijk 7
4571 SV, Axel
+31 (0) 115 – 56 17 40

Kraker Trailers Axel B.V. verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
-          Voor- en achternaam
-          Adres
-          Telefoonnummer
-          E-mailadres
-          Locatiegegevens
-          IP adres
-          Welke browser en het apparaat dat u gebruikt

Waarom verwerkt Kraker Trailers Axel B.V. uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens voor het volgende:
-          Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder
-          Om u te kunnen bellen als dat nodig is om u goed van dienst te zijn
-          Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of producten

Hoe lang bewaart Kraker Trailers Axel B.V. uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn van persoonsgegevens die wij hanteren is 10 jaar.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Kraker Trailers Axel B.V. verkoopt u gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend als dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven waaraan wij uw gegevens verstrekken, zodat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Kraker Trailers Axel B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.Kraker Trailers Axel B.V. gebruikt diensten die gebruik maken van cookies en vergelijkbare technieken op de website http://www.krakertrailers.eu, zoals youtube en Google Maps.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij Kraker Trailers Axel B.V. kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen, gegevensoverdraging of intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@krakertrailers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Kraker Trailers Axel B.V reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.Ook wijzen wij erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Kraker Trailers Axel B.V. uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet of onvoldoende beveiligd zijn of dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op via info@krakertrailers.nl