Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.krakerparts.eu) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie 
Kraker Trailers B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kraker Trailers B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De Juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervangen van juridisch advies

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kraker Trailers B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kraker Trailers B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Kraker Trailers B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) of webshop aanvragen worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kraker Trailers B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kraker Trailers B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kraker Trailers B.V. aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Kraker Trailers B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijkheid en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kraker Trailers B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.